Themadagen

De Commissie Themadagen van de Mannenbond organiseert dit jaar in samenwerking met de Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag in verschillende plaatsen bijeenkomsten.

De landelijke commissie themadagen is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag en de Christelijke Gereformeerde mannenbond. Doel is het organiseren van regionale themadagen voor vorming in toerusting van jonge mannen. In verschillende plaatsen zijn reeds bijeenkomsten gehouden en gepland.

Meer informatie: mannenthemadagen.nl

za 16 november 2019 | 10:00 - 14:00 | Mannenthemadag Ridderkerk

Thema Volhouden
Kunst of gunst?!

Sprekers Ds. G. van Wijk en ds. D.J.T. Hoogenboom

Ds. A.D. Hoogenboom is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Utrecht-West.
Ds. G. van Wijk is predikant van de hervormde gemeente van Dordrecht (PKN).

Locatie Immanuëlkapel, Ridderkerk – Oostendam
Pruimendijk 99
2989 AH Ridderkerk