Bondsdag

Om de onderlinge vorming, toerusting en ontmoeting te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag. Deze wordt steeds op een centrale plaats in Nederland gehouden. Op deze dag staat één thema centraal, waarbij een door de Bond uitgenodigde spreker een referaat houdt. In de middag is er gelegenheid om met elkaar door te spreken over het thema en het referaat. Dat gebeurt meestal met een forum van predikanten, eventuele materiedeskundigen voor het betreffende onderwerp en de spreker van die dag. Daarnaast worden er veel liederen ten gehore gebracht en is er ruimte voor muzikale bijdragen.

Voorafgaand aan de Bondsdag wordt een korte huishoudelijke vergadering gehouden waarin de belangen van de mannenbond worden behartigd.

Bondsdag 2019
Op D.V. zaterdag 5 oktober 2019 wordt de jaarlijkse bondsdag van de mannenverenigingen van onze kerken gehouden in de Chr. Geref. Kerk ‘De Tabernakel’, Verlengde Maanderweg 146 te Ede (tel. 0318-611545).
In de morgenbijeenkomst luisteren we naar het bondsdagreferaat die dit jaar wordt gehouden door prof.dr. A. Baars over:
‘Drie-enig God U zij al de eer!’
Het verband tussen de gemeenschap met de drie-enige God en de eredienst, voornamelijk bij John Owen.
Gezien de inhoud van de lezing hopen wij velen van u op de bondsdag te ontmoeten. Een verdere aanbeveling om de bondsdag te bezoeken lijkt ons niet nodig!
De morgenbijeenkomst begint om 10.30 uur. Koffie en thee zijn bij de kerk verkrijgbaar. Het is de bedoeling dat we rond 14.00 uur gaan afsluiten, zodat de bezoekers die van ver komen weer bijtijds thuis kunnen zijn.
We hopen op een door de Heere gezegende dag. U bent hartelijk welkom!
Inlichtingen bij: A. Kok, secretaris Chr. Geref. Mannenbond. E-mail: akok@kliksafe.nl

Terugblik Bondsdag 2018