Bondsdag

Om de onderlinge vorming, toerusting en ontmoeting te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag. Deze wordt steeds op een centrale plaats in Nederland gehouden. Op deze dag staat één thema centraal, waarbij een door de Bond uitgenodigde spreker een referaat houdt. In de middag is er gelegenheid om met elkaar door te spreken over het thema en het referaat. Dat gebeurt meestal met een forum van predikanten, eventuele materiedeskundigen voor het betreffende onderwerp en de spreker van die dag. Daarnaast worden er veel liederen ten gehore gebracht en is er ruimte voor muzikale bijdragen.

Voorafgaand aan de Bondsdag wordt een korte huishoudelijke vergadering gehouden waarin de belangen van de mannenbond worden behartigd.

Bondsdag 2020
In verband met de coronamaatregelen gaat de Bondsdag van 10 oktober 2020 te Ede niet door. We hopen de eerstvolgende Bondsdag te houden op D.V. zaterdag 9 oktober 2021.

Inlichtingen bij: A. Kok, secretaris Chr. Geref. Mannenbond. E-mail: akok@kliksafe.nl

Terugblik Bondsdag 2018