De Saamwerker

Het blad van de mannenbond heet De Saamwerker en verschijnt vier keer per jaar. In elke uitgave worden een meditatie en Bijbelstudies opgenomen. Verder worden er boekrecensies geplaatst en behandelt ds. A.K. Wallet vragen die leven onder de leden van de Bond.
De Saamwerker is bovendien een middel om de contacten tussen de aangesloten verenigingen te bevorderen. Vandaar dat er regelmatig aankondigingen en verslagen van districtsavonden worden opgenomen. Ieder lid van een aangesloten vereniging ontvangt De Saamwerker gratis.

Abonnement niet-leden: € 25,- per jaar
Losse nummers: € 7,50 per exemplaar

Exemplaren van De Saamwerker worden een jaar na verschijnen op de website geplaatst. Deze exemplaren zijn te vinden op de pagina Studiemateriaal.

Coördinator De Saamwerker
A. Kok
Regentesselaan 66
3905 GX  Veenendaal
Telefoon: 0318-529646
e-mail: akok@kliksafe.nl