Organisatie

De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland werd op 28 mei 1928 opgericht. De doelstelling luidde en luidt nog steeds:
“De belangen van de aangesloten verenigingen behartigen en de bloei daarvan bevorderen, het onderzoek ter verdieping van de kennis der gereformeerde beginselen voor alle levensterreinen stimuleren en daarbij zijn leden tot steun zijn.”

Bij de Bond zijn ongeveer 41 lokale verenigingen aangesloten. Er zijn 540 leden.

De Saamwerker
Het orgaan van de mannenbond heet ‘De Saamwerker’ en verschijnt vier keer per jaar. Ieder lid van een aangesloten vereniging ontvangt De Saamwerker gratis.

Studieschetsen
De mannenbond streeft ernaar om naast de geboden bijbelstudies in De Saamwerker jaarlijks een gebonden bijbelstudie te laten verschijnen.

Bondsdag
Om de onderlinge vorming, toerusting en ontmoeting te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag.

Ledenvergadering
Op de jaarlijks gehouden ledenvergadering worden de huishoudelijke zaken besproken.

Districten
Ter bevordering van de contacten tussen de plaatselijke verenigingen is er een aantal districten opgericht.