Laatste nieuws

* Mar 15, 2017 *

Bondsdag van 4 mannenbonden op DV 28 oktober 2017 om 10:00uur in de Oude Kerk te Putten.

zie verder de agenda voor themadagen

Home

De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland werd op 28 mei 1928 opgericht. De doelstelling luidde en luidt nog steeds:
"De belangen van de aangesloten verenigingen behartigen en de bloei daarvan bevorderen, het onderzoek ter verdieping van de kennis der gereformeerde beginselen voor alle levensterreinen stimuleren en daarbij zijn leden tot steun zijn."

Bij de Bond zijn ongeveer 41 lokale verenigingen aangesloten. Er zijn 540 leden.

De Saamwerker
Het orgaan van de mannenbond heet ‘De Saamwerker' en verschijnt vier keer per jaar. Ieder lid van een aangesloten vereniging ontvangt De Saamwerker gratis.

Studieschetsen
De mannenbond streeft ernaar om naast de geboden bijbelstudies in De Saamwerker jaarlijks een gebonden bijbelstudie te laten verschijnen.

Bondsdag
Om de onderlinge vorming, toerusting en ontmoeting te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag.

Ledenvergadering
Op de jaarlijks gehouden ledenvergadering worden de huishoudelijke zaken besproken.

Districten
Ter bevordering van de contacten tussen de plaatselijke verenigingen is er een aantal districten opgericht.

 

 

Op onderstaande poster van de Mannenbondsdag zijn de volgende toevoegingen/wijzigingen van toepassing:

Opening door ds. C.J. Droger, voorzitter Mannenbond CGK
Referaat door prof. dr. A. de Reuver: "Luther"
Sluiting morgenvergadering door ds. G.J. Post, 2e voorzitter Mannenbond CGK
Opening middagvergadering door ds. E. Bakker, voorzitter Mannenbond Ger. Gemeenten
Referaat door dr. P.C. Hoek (Sommelsdijk): "Calvijn"
Sluiting door ds. J.H. Lammers, voorzitter Hervormde Mannenbond

Aanvang morgenbijeenkomst: 10:00uur
Aanvang middagbijeenkomst: 13:30uur